LogoViens no ekomarķējumiem, ko iespējams pielietot zaļā iepirkuma organizēšanā, ir Eiropas ekomarķējums – ekopuķīte. Eiropas ekomarķējums ir Eiropas Savienības oficiālais marķējums, kas norāda, ka, salīdzinot ar standarta produkciju, prece, kas ieguvusi šo marķējumu, ir videi draudzīgāka visā tās dzīves cikla laikā. Tādējādi šis marķējums ir ļoti noderīgs mūsdienīgu vides kritēriju avots, kas ir izmantojami publisko institūciju iepirkumiem.

Vairāk informācijas par to, kā Eiropas ekomarķējums var atvieglot zaļā publiskā iepirkuma procedūru: http://ec.europa.eu/ecolabel  

Eiropas ekomarķējuma kompetentā iestāde Latvijā ir Vides pārraudzības valsts birojs. Vairāk informācijas par ekomarķējuma piešķiršanas kārtību un komersantiem Latvijā, kas jau ir saņēmuši ekomarķējumu: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ekomarkejums/kriteriji

Šeit var iepazīties ar Eiropas ekomarķējuma katalogu: http://www.eco-label.com/latvian/