Informācija par ES fondu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros īstenoto projektu elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu procesu izmantošanas rādītāju izpilde

Informējam, ka Ministru kabinets 2018.gada 13.marta sēdē izdeva protokollēmumu Nr.15 30.§, ar kuru apstiprina par informatīvo ziņojumu  Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija. Informatīvā ziņojuma 3.sadaļā “2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu slēgšana” ir sniegta informācija par ES fondu 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu ietvaros izstrādāto Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības rādītāju izpildi 2016.gadā.

 

Projektu saraksts sadalījumā pa gadiem, kuros iestāsies otrais gads pēc projekta īstenošanas