Informācija par ES fondu vides sektora aktivitāšu īstenošanu 2009.gadā.

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, 22.12.2008. Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums par aktivitātēm vides sektorā, kuru īstenošanas uzsākšana 2009.gada laikā būtu atsevišķi izvērtējama un pieļaujama tikai pēc Ministru kabineta konceptuāla lēmuma ("Informācija par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā", protokols Nr.94 §65), kā arī par prioritāri īstenojamām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm vides sektorā (MK 22.12.2008. sēdes protokols Nr.94, §65 „Informācija par Eiropas Savienības fondu aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā").

Kopumā 22.12.2008. līdz konceptuālam valdības lēmumam tika „atliktas” 62 aktivitātes, ieskaitot 5 Vides ministrijas pārziņā esošās aktivitātes, kuras Finanšu ministrijas darba grupa līdz 2009.gada marta beigām vērtēja un sagatavoja priekšlikumus.

 

31.03.2009. Ministru kabinetā pēc iepazīšanās ar Finanšu ministrijas darba grupas sagatavoto informatīvo ziņojumu par ES fondu (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds) aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī, pieņemts lēmums uzsākt 2 Vides ministrijas pārziņā esošas ES fondu aktivitātes no 2008.gada 22.decembrī "atliktajām" 5 aktivitātēm. Kopumā valdība atbalstīja 20 ES fondu aktivitāšu uzsākšanu Latvijā no 2008.gada 22.decembrī "atliktajām" 62 aktivitātēm, ieskaitot Vides ministrijas pārziņā esošās aktivitātes (MK 31.03.2009. sēdes protokols Nr.22, 50.§, „Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī”, 23.-24.punkts).

 

07.04.2009. Ministru kabinetā tika izskatīta informācija par 2007.-2013. gada darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" ERAF un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtēta saistībā ar ekonomisko situāciju valstī  un kurām samazināts finansējuma apmērs. Papildus izvērtēto aktivitāšu vidū ir arī 3 Vides ministrijas pārziņā esošas aktivitātes; divas no tām paredzēts apvienot. (MK 07.04.2009. sēdes protokolS Nr.23, 47.§ „Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda aktivitātēm, kuru īstenošana papildus izvērtējama saistībā ar ekonomisko situāciju valstī”, 1.8.-1.9. punkts).

 

Sīkāka informācija par ES fondu aktivitātēm kopumā Latvijā 2009. gadā arī pieejama ES fondu mājas lapā.

 

Vairāk informācijas par ES fondu apguves statusu Latvijā meklējiet Finanšu ministrijas administrētajā ES fondu mājas lapā.