Drīzumā apritēs simts dienas kopš Latvijā stājusies spēkā administratīvi teritoriālā reforma. Tās pamatmērķis ir virzīt pozitīvas pārmaiņas, līdzsvarojot reģionālo attīstību, kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību neatkarīgi no dzīvesvietas un mazinot nevienlīdzības plaisu pašvaldību vidū. Reformas rezultātā liela daļa pašvaldību pašlaik piedzīvo būtiskas pārmaiņas, tādēļ, lai atskatītos uz jau paveikto un kliedētu ar reformu saistītos mītus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzsāk informatīvo kampaņu “Kopā mēs varam vairāk!”. Ministrijas ieskatā ir būtiski veidot dialogu gan ar iedzīvotājiem, gan ar jaunizveidoto novadu vadību, lai kopīgi apzinātu iespējas un risinātu izaicinājumus, kas saistīti ar reformas gaitu. 

Kampaņas laikā ministrija rīkos vairākus informatīvus un iesaistošus pasākumus, lai tādējādi padziļinātu sabiedrības izpratni par dažādiem ar reformu saistītiem jautājumiem. Tā, piemēram, ministrija rīkos pieredzes sarunas reģionos, lai informētu novadu iedzīvotājus par jau esošajām un vēl gaidāmajām priekšrocībām, ko vietējiem iedzīvotājiem nesīs pašvaldību reforma. Diskusijas norisināsies Valmieras, Dienvidkurzemes, Balvu, Bauskas un Aizkraukles novados, un tajās piedalīsies pašvaldību vadītāji, uzņēmēji un nevalstisko organizāciju pārstāvji, turklāt iedzīvotājiem tām būs iespējams sekot līdzi tiešsaistē ar iespēju uzdot sev interesējošus jautājumus. Diskusiju mērķis ir dalīties ar konkrētiem secinājumiem par reformas gaitu un iezīmēt vēlamos attīstības virzienus turpmākajam periodam.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (A/P!): Pašvaldību ikdienas darbs galvenokārt saistīts ar iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanu; ar uzņēmējdarbības attīstīšanu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu saviem novadniekiem. Tas, protams, var izklausīties pašsaprotami, taču pašvaldība ir tik spēcīga, cik tās spēja parūpēties par visiem tās iedzīvotājiem. Mēs ministrijā esam radījuši priekšnosacījumus tam, lai pašvaldībām būtu lielākas iespējas gudri izmantot resursus novada attīstībai, taču vienlaikus mēs apzināmies, ka paies laiks, kamēr pilnvērtīgi varēsim novērtēt reformas sniegtos ieguvumus. Un viens no šīs kampaņas mērķiem ir parādīt, ka, kopā strādājot, apvienojot spēkus un daloties zināšanās, mēs patiesi varam sasniegt vairāk. Tiesa, pamatjautājumi, ko risina pašvaldības, ir līdzīgi, taču risinājumi mēdz atšķirties, tādēļ ir būtiski veidot jēgpilnu dialogu ar visām iesaistītajām pusēm, lai pēc pusgada vai gada varam atskatīties uz padarīto, uzsist cits citam pa plecu un baudīt kopīgā darba augļus. Es esmu pārliecināts, ka kopā mēs patiešām varam vairāk!”

Spēcīgas pašvaldības paver jaunas iespējas un, iesaistoties iedzīvotājiem un uzņēmējiem, šīs iespējas ir labāk saskatāmas. Sabiedrībā ir izveidojušies vairāki ar reformu saistīti pieņēmumi, piemēram, ka samazināsies naudas apjoms; ka attīstīsies tikai pilsētas vai ka pašvaldība attālināsies no iedzīvotājiem. Kampaņas laikā ministrijas kliedēs šos mītus un uzsvērs labās prakses piemērus, aicinot pašvaldību pārstāvjus dalīties pieredzē.

Tāpat jāuzsver, ka īstenotajai pašvaldību reformai jākalpo par platformu citu pozitīvu pārmaiņu ieviešanai, lai pilnveidotu tādas nozīmīgas jomas kā, piemēram, izglītības sistēmu, sociālo aizsardzību, veselības aprūpi vai ceļu infrastruktūras labiekārtošanu. Kampaņas ietvaros plānots akcentēt veidus, kā uzlabot līdzšinējo pārvaldības praksi un rast mūsdienīgus risinājumus šodienas izaicinājumu priekšā, jo, līdz ar reformas stāšanos spēkā, pašvaldībām ir nodrošināti līdzvērtīgi apstākļi mērķu sasniegšanai, taču tas, kā jaunievēlētā novada vadība izmantos reformas sniegtās iespējas, ir katras pašvaldības uzdevums.

Informatīvās kampaņas norisēm var sekot līdzi vietnē www.varamvairak.lv un ministrijas sociālo tīklu kontos. Līdz ar kampaņas sākumu, ikviens interesents šajā vietnē ir aicināts izpildīt testu "Klusētājs, darītājs vai dīvāna eksperts?", lai noskaidrotu, cik ieinteresēti cilvēki ir iesaistīties pašvaldības dzīvē un kādas ir reālās iespējas līdzdarboties.

Kopā mēs VARAM vairāk. Kampaņa