Nosaukums:

Informatīvā ziņojuma  par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā projekts

Aprites stadija

Izstrādes procesā.

Lūgums sabiedrībai sniegt komentārus līdz 2021. gada 7. janvārim.

Dokumenti:

Atbildīgais:

J. Dipāne tālr: 67026415, e-pasts: judite.dipane@varam.gov.lv