Informatīvie pasākumi finansējuma saņēmējiem


ES fonds

ES fondu aktivitāte/apakšaktivitāte

Projektu atlases veids

Pasākumi, prezentācijas materiāli

Kohēzijas fonds

3.5.1.1.aktivitāte "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000"

Ierobežota

20.01.2012.
 

Seminārs 14.10.2010.

Semināri 10.11.2009., 11.11.2009.
  

Semināri 03.10.2008., 06.10.2008. 

 

Seminārs 05.05.2009.

Kohēzijas fonds

3.5.1.2.1. apakšaktivitāte „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”

Ierobežota

Seminārs 19.03.2009.