Informatīvie pasākumi projektu iesniedzējiem

   

2.projektu atlases kārta

Reģionālo semināru cikls 22.10.2009. – 09.11.2009.

Reģionālo semināru cikls 22.09.2009. – 07.10.2009.Plānotā darba kārtība:
Tehniski ekonomiskā pamatojuma saturs, problēmjautājumi, raksturīgākās neatbilstības.
Pārskats par ERAF atklātā projektu konkursa 1. atlases kārtas projektu iesniedzēju pieļautajām kļūdām
Galvenās izmaiņas normatīvos.

Prezentācijas

  • 2009.gada 22. oktobrī Preiļos - plkst. 10.00, Preiļu kultūras nama konferenču zāle, Raiņa bulvāris 28;
  • 2009.gada 26.oktobrī Valmieras novada Mūrmuižā, - plkst. 10.00, Kauguru pagasts, Pagastmāja;
  • 2009.gada 28. oktobrī Jelgavā - plkst. 10.00, Viesu nams „Zemnieku cienasts”, Rīgas-Jelgavas šosejas 43. Kilometrs;
  • 2009.gada 2.novembrī Skrundā - plkst. 10.00, Skrundas novads, Skrundas Kultūras nama mazā zāle, Lielā iela 1;
  • 2009.gada 9.novembrī Rīgā - plkst. 10.00 Peldu ielā 25, 409.

1. projektu atlases kārta

1)    Reģionālo semināru cikls 29.10.2008. – 14.11.2008.
Par projektu iesniegumu iesniegšanas nosacījumiem.

2)    Informatīvs pasākums 17.02.2009.
Par aktivitātes ieviešanas nosacījumiem, t.sk., praktiski ieteikumi kvalitatīvai projektu iesnieguma aizpildīšanai un jautājumi par tehniski ekonomiskajos pamatojumos iekļaujamo informāciju un iespējamajām kļūdām.

3)    1.projektu atlases kārtas noslēguma seminārs 11.03.2009.
Par aktuāliem jautājumiem projektu iesniegumu sagatavošanā un ievērojamiem vienkāršojumiem projektu izstrādē saistībā ar tiesību aktu grozījumiem.
 

  Semināra materiāli

  Uzdoto jautājumu apkopojums