attels   attels

Informatīvs seminārs

Par projektu iesniegumu sagatavošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2. apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība””

2009.gada 11.februārī, plkst. 10.00 Vides ministrijā, Rīgā, Peldu ielā 25, 101.telpā

Programma:

1. ES fondu projektu ieviešana – tiesiskais ietvars 2007.-2013. gadam (prezentācija);

2. Apakšaktivitātes ieviešanas laika grafiks (prezentācija);

3. Tehniski ekonomisko pamatojumu vērtēšana (prezentācija);

4. Projektu iesnieguma vērtēšanas kritēriju detalizēts izklāsts (prezentācija);

5. Līgumi par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (prezentācija);

6. Finanšu līdzekļu pieejamība, projektu ieviešanas shēma (prezentācija);

7. Iepriekšējo aktivitāšu projektu iesniegumu vērtēšanas pieredze, biežākās kļūdas pieteikumu aizpildīšanā.