attels     attels

Seminārs potenciālajiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu iesniedzējiem 2007.-2013.gada plānošanas perioda 3.4.1.5.2. apakšaktivitātē „Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”.

2010.gada 28.janvārī plkst. 10:00., Vides ministrijas 409.telpā, Rīgā, Peldu ielā 25.

 

Semināra programma

9.45 – 10.00

Semināra dalībnieku reģistrācija

10.00 – 10.30

Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas 2008.–2015.gadam tiesiskais ietvars un potenciālie projekta iesniedzēji

10.30 – 11.00

Aktivitātes ieviešanas laika grafiks un projektu iesniegumu aizpildīšanas kārtība.

11.00 – 11.30

Jautājumi un diskusijas