Vides ministrijas Investīciju projektu apstiprināšanas komisijā š.g. 29. novembrī apstiprinātas nozares investīciju programmas prioritārās apakšprogrammas 2006. - 2010. gadam

  • Ūdenssaimniecības attīstība

  • Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

  • Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana

  • Dabas aizsardzība

  • Klimata pārmaiņu un gaisa piesārņojuma samazināšana, atjaunojamo energoresursu izmantošana

  • Piesārņoto teritoriju sanācija

  • Jaunu inovatīvu vides tehnoloģiju attīstība un ieviešana

  • Infrastruktūras uzlabošana vides kontroles sistēmas un vienotas vides informācijas un monitoringa sistēmas nodrošināšanai