08.01.2016

 

Nosaukums:

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr. 919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots iesniegt Ministru kabinetā līdz  01.03.2016.

Dokumenti:

Normatīvais akts

Atbildīgais:

E.Truhanova tālr. 67026947, evita.truhanova@varam.gov.lv

G.Ozols tālr. 67026540, gatis.ozols@varam.gov.lv