09.11.2016

Nosaukums:

Grozījumi ministru kabineta 2011. gada 19.aprīļa noteikumos Nr. 300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Balka, tālr. 67026916, sandija.balka@varam.gov.lv