18.06.2018

Nosaukums:

Informatīvā ziņojuma "Par nolietotu riepu apsaimniekošanu" projekts

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Informatīvā ziņojuma projekts/Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts

Atbildīgais:

N.Slaidiņa tālr.67026487, e-pasts: natalija.slaidina@varam.gov.lv