20.11.2019

Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo normatīvo aktu komentārus un priekšlikumus iesniegt A. Ganconei līdz 03.12.2019.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts

Atbildīgais:

Agita Gancone, tālr. 67026495, agita.gancone@varam.gov.lv