Nosaukums:

Informatīvais ziņojums “Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi”

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo Informatīvo ziņojumu komentārus un priekšlikumus iesniegt A.Ganconei līdz 2.12.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projeks/ Protokollēmums

Atbildīgais:

A.Gancone, tālr. 67026495, agita.gancone@varam.gov.lv