23.01.2019

 

Nosaukums:

Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā”

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 14.02.2019.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

M.Kamoliņa tālr. 66016763, maija.kamolina@varam.gov.lv