19.04.2018

Nosaukums:

Likumprojekts "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1979. gada 13. novembra Ženēvas konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos protokola “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” grozījumiem"

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pavadošiem dokumentiem/Anotācija 

Atbildīgais:

D.Jirgensone, tālr. 67026514, dagnija.jirgensone@varam.gov.lv