JAUNS: Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”


26.02.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”

Aprites stadija:

Ministru kabineta noteikumu projekts un Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums izstrādes procesā.
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji iesniegti izskatīšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda apakškomitejā

Dokumenti:

• Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) PROJEKTS
• Ministru kabineta noteikumu PROJEKTS
• Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji PROJEKTS

Atbildīgais:

Z.Krūkle, tālr. 66016713, zanda.krukle@varam.gov.lv; I.Opermane, tālr. 66016745, ilze.opermane@varam.gov.lv