Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 30.oktobra noteikumos Nr. 740 "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība"" projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS – 11.06.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Mārtiņš Grels, tālr.: 66016733, e-pasts: martins.grels@varam.gov.lv