Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem””  projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināt VSS 06.08.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Vivita Vīksna, tālr. 67026912, vivita.viksna@varam.gov.lv