Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu "Grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 8.jūnija noteikumos Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"" projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

Maija Pintele, tālr:67026494, e-pasts: maija.pintele@varam.gov.lv