Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” projekts

Aprites
stadija:

Izstrādes stadijā, plānots izsludināts VSS 23.07.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

Vivita Vīksna, tālr. 67026912, vivita.viksna@varam.gov.lv