Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu "Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”  projekts

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, komentārus var sniegt līdz 05.06.2020.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts ar pielikumiem/Anotācija

Atbildīgais:

L.Maslova, tālr. 67026586, lana.maslova@varam.gov.lv