JAUNS: MK noteikumu projekts „ Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”

08.02.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  „Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” nolikums”

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo normatīvo aktu komentārus un priekšlikumus iesniegt S.Grīnvaldei līdz 22.02.2017.

Dokumenti:

Normatīvais akts/Anotācija

Atbildīgais:

S.Grīnvalde, tālr. 67026907, sofija.grinvalde@varam.gov.lv