03.04.2019

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 133 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā,  iebildumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2019. gada 19.aprīlim

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

V.Bernards, tālr.: 67026524, vilnis.bernards@varam.gov.lv