29.05.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

G.Eņģele-Volkova, tālr. 67026518, guna.engele-volkova@varam.gov.lv