04.09.2019

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 18.09.2019.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv