04.09.2019

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības titāna dioksīda ražošanas iekārtu radīto emisiju ierobežošanai, kontrolei un monitoringam””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā, lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 18.09.2019.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

I.Doniņa, tālr. 67026515, ilze.donina@varam.gov.lv