21.02.2018

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. aprīļa noteikumos Nr.184 „Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju””

Aprites stadija:

Izstrādes stadijā

Dokumenti:

Normatīvais akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

N.Slaidiņa tālr.67026487, e-pasts: natalija.slaidina@varam.gov.lv