06.12.2017

Nosaukums:

Ministru kabineta noteikumu projekts  „Jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringa un ziņošanas kārtība”

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo likumprojektu komentārus un priekšlikumus iesniegt G. Gudzukam līdz 21.12.2017.

Dokumenti:

Normatīvā akta projekts/Anotācija

Atbildīgais:

G. Gudzuks, tālr. 67026486, gustavs.gudzuks@varam.gov.lv