05.04.2016

Nosaukums:

Ministru kabineta protokollēmuma projekts „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu konferences 21.sesijā pieņemtā Parīzes Nolīguma parakstīšanu”

Aprites stadija:

Par izstrādes stadijā esošo tiesību aktu komentārus un priekšlikumus iesniegt Elīnai Baltrokai līdz 06.04.2016.

Dokumenti:

Protokollēmums/Anotācija

Atbildīgais:

E. Baltroka, tālr. 67026594, elina.baltroka@varam.gov.lv