logo

2008.gada 11.martā tiek izsludināts otrais individuālo projektu atklātais konkurss Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs „Ilgtspējīga attīstība” un „Vides aizsardzība”

Vides ministrija kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta starpniekinstitūcija informē, ka 2008.gada 11.martā tiek izsludināts otrais individuālo projektu atklātais konkurss prioritātēs „Ilgtspējīga attīstība” un „Vides aizsardzība”, kurš ilgs 3 mēnešus līdz 2008.gada 10.jūnijam.

Kopējā atklātā konkursā pieejamā summa ir EUR 1 876 092, no kuriem prioritātē „Ilgtspējīga attīstība” ir pieejami EUR 971 627, savukārt prioritātē „Vides aizsardzība” ir pieejami EUR 904 465. Plašāka informācija pieejama šeit.