NFI projekts
logo medium

Eksperti no Latvijas iepazīstas ar Aust-Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības (Norvēģija) pieredzi sabiedrības līdzdalības sekmēšanu attīstības plānošanas procesā.

Kopā 10 eksperti no dažādām vietējām kopienām, biedrības „Urban Institute” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 18.-19.septembrī viesojās Aust-Agderes reģionālā līmeņa pašvaldībā, lai iepazītos ar Norvēģijas partneru pieredzi un izmantotajām metodēm, lai iesaistītu sabiedrību attīstības plānošanas procesā.

2014.gada 18.septembrī eksperti no Latvijas apmeklēja Lillesandas pašvaldību (Lillesand Municipality), kur tika iepazīstināti ar pašvaldības īstenotajām aktivitātēm, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus pilsētas centra plānošanā. Nacionālā līmeņa likumdošana Norvēģijā nosaka, ka pašvaldībām plānojot attīstību ir obligāti jāiesaista vietējā sabiedrība, taču pašvaldībām ir pilnīga rīcības brīvība instrumentu izvēlē. Lillesandas pašvaldības speciālisti iesaista sabiedrību attīstības ideju radīšanā izmantojot neformālas metodes.
Grimstades pašvaldībā (Grimstad Municipality), kustības „My Town” līderis iepazīstināja ar nevalstiskā sektora līdzdalības iespējām strādājot kā starpniekam starp vietējiem iedzīvotājiem un vietējo pašvaldību vienas konkrētas idejas īstenošanā. Kustības „My Town” darbību daļēji finansē pašvaldība un daļēji tā tiek finansēta no privātiem ziedojumiem, tā meklē idejas pilsētas centrā esošas ēkas funkcionālam pielietojumam. Ņemot vērā, ka kustības darbībā pamatā ir iesaistīti jaunieši, kā komunikācijas instruments tiek izmantots sociālie mediji un interaktīvas ideju radīšanas metodes klātienē.

2014.gada 19.septembrī Tvedestrandes pašvaldības (Tvedestrand Municipality) pārstāve iepazīstināja ar pašvaldības pieredzi nodrošinot sabiedrības līdzdalību pilsētas dzīves vides uzlabošanā. Pašvaldības speciālisti organizē sabiedriskās apspriešanas par konkrētām vietām pilsētā, jautājot iedzīvotājiem, kā viņi redz šo vietu funkciju kopējā pilsētvidē.

Aust-Agderes reģionālā līmeņa pašvaldības pārstāve dalījās ar pieredzi veselības pakalpojumu nodrošināšanā iesaistot nevalstiskā sektora organizācijas. Reģionālā līmeņa pašvaldības Norvēģijā saņem valsts finansējumu, lai nodrošinātu dažādu projektu īstenošanu caur NVO, kas vērsti uz sabiedrības veselības līmeņa paaugstināšanu.

Arendāles pašvaldības (Arendal Municipality) pārstāvji iepazīstināja ar pieredzi sabiedrības līdzdalības nodrošināšanā attīstības plānošanas procesā un tieši, publisko un privāto partnerību pastaigu ceļa ierīkošanā, kā arī biedrības „Canal Association” darbību savas idejas iedzīvināšanā.