NFI projekts

Ar mērķi nodrošināt efektīvāku Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk – programma) ieviešanu un mērķa sasniegšanu, programmas apsaimniekotājs 2015.gada 13.novembrī organizēja semināru programmas iepriekš noteikto projektu īstenotājiem un to partneriem.

Programmas apsaimniekotājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) un Valsts reģionālas attistības aģentūra – dalījās ar aktuālāko informāciju par programmas ieviešanu, t.sk. Divpusējās sadarbības fonda iespējām, programmas rādītāju sasniegšanas progresu, projektu uzraudzību un publicitātes jautājumiem.

attēls

Programmas apsaimniekotāja pārstāvji informē par programmas īstenošanas un uzraudzības jautājumiem

Savukārt projektu īstenotāji – VARAM, Latvijas Pašvaldību savienība un Dabas aizsardzības pārvalde – iepazīstināja semināra dalībniekus ar projektu īstenošanas aktualitātēm, t.sk. projektos noteikto rādītāju sasniegšanas gaitu, aktuālākajiem izaicinājumiem, projektos īstenoto aktivitāšu ieguldījumu programmas mērķa sasniegšanā, kā arī līdz šim īstenotajiem sadarbības veidiem projektu īstenotāju vidū.

attēls

Projektu īstenotāju pārstāvji informē par projektu ieviešanas gaitu

Seminārs gan no organizatoru, gan dalībnieku puses tika novērtēts kā labs informācijas un pieredzes apmaiņas veids, kas palīdz stiprināt savstarpēju sadarbību un veicina efektīvāku programmas īstenošanu. Paldies visiem par dalību!

attēls

Programmas apsaimniekotāja un projektu īstenotāju komanda