logo

Latvijas Pašvaldību savienības organizētā noslēguma konference bija jau otrais Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros īstenoto iepriekš noteikto projektu noslēguma pasākums.

Konferenci atklāja Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis un Norvēģijas karalistes vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens. Tāpat arī atklāšanas vārdus teica vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, kurš izteica gandarījumu, ka Latvijas pašvaldībām ir bijusi iespēja pārņemt Norvēģijas labo praksi un pieredzi pašvaldību pārvaldībā, tādejādi veicinot abu valstu sadarbību, kā arī pilnveidojot Latvijas pašvaldību darbību un līdzsvarotu attīstību. Ministrs uzsvēra arī pašvaldību nozīmi Latvijas reģionu attīstībā:
„Jebkuras labvēlīgas pārmaiņas mūsu reģionos un pašvaldībās iespējamas tad, kad to attīstībā piedalās profesionāli cilvēki, kas izprot šo teritoriju attīstības iespējas un kas ir vēl būtiskāk, ir gatavi attīstīties un mācīties savu ieceru īstenošanai, efektīvi izmantojot visus pieejamos resursus”.

attēls

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

Konferences laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta īstenošanas gaitā uzkrāto pieredzi un projekta rezultātiem, kā arī tika gūts ieskats par jaunās sistēmas “mācīties salīdzinot” tālākās attīstības iespējām Latvijā –  kā uzlabot pašvaldībām praktisko darbību, daloties ar zināšanām, informāciju un resursiem. Konferences ietvaros dalībnieki tika arī iepazīstināti ar projekta ietvaros veikto pētījumu rezultātiem par pašvaldību iespējām ietekmēt vietējās ekonomikas attīstību un par rezultatīvo rādītāju iegūšanas iespējām izmantojot pašvaldību budžeta informāciju. Savukārt projektā iesaistīto pilotpašvaldību pārstāvji dalījās pieredzē par savu pašvaldību ieguvumiem, darbojoties dažādos tematiskajos pašvaldību sadarbības tīklos.
Sīkāku informāciju par pasākumu, tai skaitā visas sniegtās prezentācijas, lūdzam skatīt šeit.

attēls