NFI projekts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina pieteikties Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”  (turpmāk - programma) starpposma novērtējuma semināram, kas notiks 2015.gada 13.maijā Rīgā.

Pasākums notiks biroju kompleksa „Ostas skati” telpās Matrožu ielā 15, Ķīpsalā, Rīgā plkst. 10:00.

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas ietvaros tiek īstenoti četri iepriekš noteikti projekti, kas uzlabos valsts, reģionālo un vietējo iestāžu pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī veicinās publiskās pārvaldes efektivitāti, pārņemot Norvēģijas valsts un nevalstisko organizāciju pieredzi un labo praksi.

Semināra ietvaros plānots informēt dalībniekus par programmas ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un divpusējās sadarbības pieredzi ar Norvēģiju, kā arī dalīties pieredzē ar labās prakses piemēriem, kas uzkrāti programmas īstenošanas laikā! Pasākumā aicināti piedalīties pašvaldību, plānošanas reģionu un ar reģionālās attīstības jomu saistītu valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, lūdzam pieteikt ne vairāk kā divus pārstāvjus no vienas institūcijas un savlaicīgi reģistrēties semināram līdz 2015.gada 7.maijam.  

Reģistrēties semināram var šeit.

Semināra darba valodas ir latviešu un angļu, vienlaikus nodrošinot sinhrono tulkošanu.

Semināra dalībniekiem pasākuma norises vietā tiks nodrošināta iespēja novietot automašīnas stāvlaukumā bez maksas.


Semināra darba kārtība