NFI projekts
logo

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu speciālistus, kuru darbs saistīts ar attīstības plānošanu, sabiedrības iesaisti teritorijas attīstībā, atbalsta sniegšanu vietējiem iedzīvotājiem, organizācijām un uzņēmējiem iniciatīvu īstenošanai, pieteikt savu dalību Latvijas attīstības plānošanas speciālistu nometnei – Vasaras skolai 2016. Pāsākums norisināsies 2016. gada 15.-17.augustā. 

Vasaras skolas mērķis ir stiprināt Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānošanas speciālistu profesionālo kapacitāti, nodrošinot iespēju līdz 40 speciālistiem no dažādām Latvijas pilsētām, novadiem un reģioniem 3 dienu intensīvas apmācības nometnē uzlabot savas zināšanas un prasmes. Papildus informācija par plānoto pasākumu un programmas projekts pieejams šeit.

Aicinām pieteikt dalību pasākumā, aizpildot reģistrācijas formu līdz 1.augustam. Reģistrācijas forma pieejama šeit: http://ej.uz/VasarasSkola2016

Vēršam uzmanību, ka reģistrācija pasākumam nenozīmē automātisku akceptu dalībai tajā, tādēļ aicinām rūpīgi aizpildīt pieteikuma anketu, lai nometnē varētu satikties aktīvākie, kā arī mācīties un pieredzē dalīties griboši speciālisti no dažādām Latvijas pašvaldībām un plānošanas reģioniem! Pēc reģistrācijas noslēguma (līdz 3.augustam) visi reģistrējušies dalībnieki saņemts e-pastu ar papildus informāciju.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecāko konsultanti Lauru Dimitrijevu (tel.: 67026493, mob.: 25749711, laura.dimitrijeva@varam.gov.lv)

Pasākums tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) ietvaros. 

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv