Projektu konkurss URBACT
URBACT

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina piedalīties URBACT IV starpreģionu sadarbības programmas 2021. - 2027. gadam pirmajā projektu konkursā Rīcības plānošanas tīkliem.

Projektu konkurss norisinās no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 31. marta plkst. 15:00.

Aktuālais konkurss ir paredzēts Rīcības plānošanas tīklu (Action Planning Networks) izveidei - vadošās partnerpilsētas vadībā un vadošā eksperta pavadībā partneri strādās kopā, risinot pilsētpolitikas izaicinājumu un izstrādās vietējo integrēto rīcības plānu. Konkursa rezultātā ir plānots izveidot 30 sadarbības tīklus, kas izstrādās integrētus darbības plānus dažādās pilsētu attīstības tēmās. Katru Rīcības plānošanas tīklu veidos 8–10 dažāda lieluma partnerpilsētas, kas nāks no visas ES un ievēros līdzsvaru starp dažāda veida reģioniem.

Pirmajā projektu konkursā pieejamais programmas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir līdz 25,5 milj. EUR, paredzot līdz 850 000 EUR katram Rīcības plānošanas tīklam, ar maksimālo atbalsta intensitāti 80% apmērā no projekta attiecināmajiem izdevumiem.

Programmas atbalstam var pieteikties organizācijas no visas Eiropas Savienības teritorijas, Norvēģijas, Šveices Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas un Serbijas.

Programmas finansējuma saņēmēji var būt valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Ņemot vērā, ka programmas valoda ir angļu valoda, projektu pieteikumi jāiesniedz angļu valodā.

Projektu konkursa nosacījumi, saistītie dokumenti un cita noderīga informācija pieejama programmas mājaslapā.

Programmas Apvienotais sekretariāts 2023. gada janvārī, februārī un martā plāno organizēt informatīvus seminārus.  Aicinām sekot līdzi informācijai programmas mājaslapā: https://urbact.eu/get-involved.

Arī URBACT Nacionālais kontaktpunkts 2023. gada 26. janvārī plāno tiešsaistē organizēt informatīvo pasākumu finansējuma saņēmējiem Latvijā. Aicinām sekot līdzi informācijai URBACT Latvija sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/URBACTLatvija/ un https://twitter.com/URBACT_LV.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas Kopīgā Sekretariāta pārstāvjiem (e-pasts: apn@urbact.eu), kā arī programmas Nacionālā kontaktpunkta Latvijā kontaktpersonu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Anastasiju Bizjajevu (anastasija.bizjajeva@varam.gov.lv; tālr.: 67026467).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu īstenošanas koordināciju Latvijā, tai skaitā starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV īstenošanas koordināciju Latvijā.