NFI projekts
logo

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina pieteikties dalībai reģionālajos semināros* par sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī.

Semināros gaidīti visu Latvijas pašvaldību attīstības plānošanas un budžeta plānošanas speciālisti, kā arī citi jomas interesenti.

Klātesošajiem būs iespēja saņemt Norvēģijas pieredzē balstītu metodisko materiālu par pasākuma tematiku.

Reģionālie semināri notiks:

  • 3. novembrī Smiltenes novada Kultūras centrā, Gaujas ielā 1; 
  • 10. novembrī Saldus novada domē, Avotu ielā 12;  
  • 20. novembrī Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77;
  • 24. novembrī Kokneses novada domē Melioratoru ielā 1;
  • 30. novembrī Rīgā, VARAM telpās Peldu ielā 25. 

Tā kā vietu skaits pasākumos ir ierobežots, lūgums pirms tam pieteikties šeit.

Vienlaikus informējam, ka VARAM Norvēģijas Finanšu instrumenta projekta** ietvaros kopā ar Latvijas pilotpašvaldībām un eksperti Ingu Vilku piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumos Norvēģijā, kā arī vairākās darba grupās Latvijā par sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu. Šī projekta aktivitātes mērķis ir veicināt identificējamas saiknes izveidošanu starp teritorijas attīstības plānošanas un budžeta plānošanas dokumentiem Latvijas pašvaldību līmenī un izstrādāt priekšlikumus tādu mehānismu izveidei, kuri ļaus nodrošināt izveidoto saikņu uzturēšanu un uzraudzību.

*Reģionālie semināri tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem.

** „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 3.aktivitātes „Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī”

Sabiedrisko attiecību nodaļa
ides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026418
e-pasts: prese@varam.gov.lv