NFI projekts
logo

perioda programmas līdzfinansētā projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”  trešo vadības komitejas sanāksmi. 

Vadības komitejas sanāksmē piedalījās projekta partneru deleģētie pārstāvji gan no Latvijas, gan Norvēģijas.

Sanāksmes laikā projekta koordinatore Laura Dimitrijeva iepazīstinātināja klātesošos ar projekta īstenošanas progresu.

 

2015.gads projektā bijis īpaši aktīvs, jo tikušas īstenotas daudzas aktivitātes. Par to vairāk iespējams uzzināt šeit

 

Ar prezentāciju latviešu valodā iespējams iepazīties šeit.

Ar prezentāciju angļu valodā iespējams iepazīties šeit

attēls

Projekta īstenošanas periodā kopumā bija paredzētas trīs vadības komitejas sanāksmes, pirmā sanāksme norisinājās 2014.gada februārī, otrā - 2015.gada decembrī, bet šī bija noslēdzošā vadības komitejas sanāksme.