NFI projekts
logo medium

Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta (turpmāk – piekrastes plānojuma projekts) izstrādes ietvaros no šī gada 17. februāra līdz 3. martam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) un piekrastes plānojuma projekta izstrādātājs SIA “Grupa93” viesojas piekrastes pašvaldībās.

Sanāksmju laikā piekrastes pašvaldību pārstāvji tiek informēti par piekrastes plānojuma projekta izstrādi un ar to saistīto, pašreiz aktuālo, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – 5.5.1.SAM) sākotnējā novērtējuma izstrādi. Sanāksmēs pašvaldības sniedza aktuālo informāciju par nepieciešamajām ieguldījumu vietām un apsprieda pašvaldībā piekrastes dabas un kultūras mantojuma izmantošanas pilnveides iespējas, attīstot publiskās infrastruktūras tīklu, attīstot piekļuvi pie dabas un kultūras mantojuma objektiem un veidojot jaunus pakalpojumus, kas veicinātu vietējās ekonomikas attīstību.

Sanāksmes ir ciešākas sadarbības sākums starp piekrastes pašvaldībām, ministriju un piekrastes plānojuma projekta izstrādātāju SIA “Grupa93”. Tuvākā kopīgā sanāksme ar visām piekrastes pašvaldībām un piekrastes plānojuma projektā iesaistītajām institūcijām ir paredzēta marta beigās.

Vairāk informācijas par projekta 4.aktivitāti: Mārtiņš Grels, VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Telpiskās plānošanas politikas nodaļas Vecākais eksperts, Tālr. 66016733, martins.grels@varam.gov.lv