NFI projekts
logo

3.novembrī, Smiltenē un 10.novembrī, Saldū norisinājās projekta 3.aktivitātes ietvaros organizētie semināri  par tēmu “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu”.

3.novembrī, Smiltenes novadā un 10.novembrī, Saldus novadā  notika reģionālais seminārs par tēmu “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu”. 

Semināru organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija projekta “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 3.aktivitātes “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī” ietvaros. 

Seminārā piedalījās pašvaldību attīstības plānošanas un budžeta plānošanas speciālisti, kā arī citi jomas interesenti. Eksperte Inga Vilka klātesošos iepazīstināja ar situācijas vērtējumu par attīstības plānošanas dokumentu un budžeta sasaisti pašvaldībās, par budžeta plānošanas un pārskatu pilnveidošanas iespējām, kā arī sniedza ieteikumus pašvaldībām. Valsts kontroles pārstāvis Oskars Erdmanis dalījās ar secinājumiem no Valsts kontroles auditiem par sasaisti starp attīstības plānošanas un budžeta sasaisti pašvaldībās. 

Ar savu pieredzi un plānotajām darbībām nākotnē, lai sekmētu attīstības plānošanas un budžeta sasaisti iepazīstināja projekta pilotpašvaldības: Smiltenes seminārā - Smiltenes novada pašvaldības un Salacgrīvas novada pašvaldības eksperti, bet Saldus seminārā - Saldus novada pašvaldības un Jūrmalas pilsētas pašvaldības eksperti. 

Klātesošie saņēma Norvēģijas pieredzē balstītu metodisko materiālu par pasākuma tematiku.

attēls

Reģionālie semināri tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem