NFI projekts
logo medium

2014. gada 10. un 11.decembrī Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros notika Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcijas izstrādes semināri Daugavpilī, Rēzeknē un Balvos. 

Semināru norises vietas bija izvēlētas ar mērķi aptvert visu Latgales reģiona teritoriju, lai kopā ar pašvaldību un valsts iestāžu teritoriālajiem pārstāvjiem diskutētu par pakalpojumu nodrošinājumu Latgales reģionā.

attēls

 

Latgales reģionam raksturīgas īpašas iezīmes – Eiropas Savienības ārējās robežas tiešais tuvums, zemes iedzīvotāju blīvums un ilgstoši augsts bezdarbs, migrācija un iedzīvotāju skaita samazināšanās. Lai sasniegtu Latgales Stratēģijas 2030 noteikto mērķi – reģiona iedzīvotāju skaita saglabāšana 2030.gadā vismaz 300000 iedzīvotāju līmenī, kā viens no sasniegšanas veidiem ir noteikts jaunu pakalpojumu pieejamības modeļu izveide.
Semināros piedalījās Latgales pašvaldību pārstāvji, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils reģionālās nodaļas, Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecības, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Daugavpils klientu apkalpošanas centra, Valsts zemes dienesta Latgales reģionālās nodaļas, Valsts vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes, Valsts meža dienests Austrumlatgales virsmežniecības, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālā lauksaimniecības pārvaldes, Latgales reģiona attīstības aģentūras, Latgales uzņēmējdarbības centra pārstāvji. Dalībnieki modelēja potenciālās pakalpojumu saņemšanas vietas un diskutēja par pakalpojumu saņemšanas standartu Latgalē.

Latgales plānošanas reģiona publisko pakalpojumu attīstības koncepcija tiek izstrādāta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 1.aktivitātes „Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” ietvaros.