NFI projekts
logo

20.novembrī, Līvānos un 24.novembrī, Koknesē norisinājās projekta 3.aktivitātes ietvaros organizētie semināri par tēmu “Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu”.

Seminārus organizēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 3.aktivitātes „Sasaistes izveidošana starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī” ietvaros. 

Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt identificējamas saiknes izveidošanu starp teritorijas attīstības plānošanas un budžeta plānošanas dokumentiem Latvijas pašvaldību līmenī un izstrādāt priekšlikumus tādu mehānismu izveidei, kuri ļaus nodrošināt izveidoto saikņu uzturēšanu un uzraudzību. 

Semināros piedalījās pašvaldību attīstības plānošanas un budžeta plānošanas speciālisti, kā arī citi jomas interesenti. 

Eksperte Inga Vilka klātesošos iepazīstināja ar situācijas vērtējumu par attīstības plānošanas dokumentu un budžeta sasaisti pašvaldībās, par budžeta plānošanas un pārskatu pilnveidošanas iespējām, kā arī sniedza ieteikumus pašvaldībām. Valsts kontroles pārstāvis Oskars Erdmanis dalījās ar secinājumiem no Valsts kontroles revīzijām par sasaisti starp attīstības plānošanas un budžeta sasaisti pašvaldībās. Ar savu pieredzi un plānotajām darbībām nākotnē, lai sekmētu attīstības plānošanas un budžeta sasaisti iepazīstināja projekta pilotpašvaldības - Kokneses novada un Līvānu novada pārstāvji. 

Klātesošie saņēma Norvēģijas pieredzē balstītu metodisko materiālu par pasākuma tematiku, kas tapis ekspertei Ingai Vilkai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

attēls

Noslēdzošais, 5.seminārs, kur ar savu pieredzi projektā dalīsies Jūrmalas pilsētas un Jelgavas novada pašvaldības, norisināsies Rīgā, 30.novembrī, VARAM telpās - Peldu ielā 25.

Reģionālie semināri tiek finansēti no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" līdzekļiem.