eea2

2014. gada 10. septembrī viesnīcas “Radisson BLu Hotel Latvija” telpās norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētais partnerības veicināšanas pasākums, kurā piedalījās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” atklātā konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstība” un neliela apjoma grantu shēmas “Kapacitātes celšana pētījumiem un pasākumiem sabiedrības zināšanu uzlabošanai par klimata pārmaiņām un to radītajām sekām” potenciālie projektu iesniedzēji no Latvijas un projektu partneri no Norvēģijas un Īslandes.
Partnerības veicināšanas pasākumā piedalījās 18 dalībnieki, kas pārstāvēja 7 Latvijas institūcijas un organizācijas, 9 dalībnieki no Norvēģijas un Īslandes, kas pārstāvēja 6 institūcijas un organizācijas.
Pasākuma ietvaros potenciālajiem projekta iesniedzējiem no Latvijas un projektu partneriem no Norvēģijas un Īslandes tika dota iespēja individuāli pārrunāt ar projekta iesniegšanu saistītos jautājumus un saskaņot nepieciešamo dokumentāciju.

Pasākums tika finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem.

1

Alojas novada domes un Norvēģijas pārstāvju – Volēras pašvaldības un uzņēmuma Tretorget  tikšanās

 

1

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta un Reikjavīkas pilsētas domes plānošanas un vides departamenta pārstāvju tikšanās