NFI projekts
logo medium

Biedrība „Urban Institute” 6.-7.jūnijā kopā ar 6 kopienām no visas Latvijas aizvadīja pirmo semināru ciklā, kas vērsts uz Latvijas kopienu izglītošanu un to pārstāvju kapacitātes paaugstināšanu.
 

Seminārā pirmo reizi kopā sanāca pārstāvji no 6 Latvijas kopienām, uzaicinātie lektori, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) un biedrības „Urban Institute” pārstāvji, lai kopīgiem spēkiem strādātu pie plašākai auditorijai paredzētas kopienu apmācību un pieredzes bagātināšanas programmas.
6.jūnijā semināru atklāja biedrības „Urban Institute” un VARAM pārstāvji, iepazīstinot klātesošos ar informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta finansēto projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”.
Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš stāstīja par kopienu darbības pieredzi Latvijā un turpmākajiem attīstības virzieniem. A.Bērziņš pievērsās gan kopējām nozares tendencēm darbā ar kopienām un to attīstību, gan tieši par Valmieras novada fonda izveidi, darbību un līdz šim sasniegtajiem rezultātiem, bet Biedrības „Urban Institute” vadītājs Jonass Buhelis (Jonas Büchel), iepazīstināja klātesošos ar kapacitātes paaugstināšanas semināru laika un tematisko plānojumu.

Kopienām uzsākot darbu programmā tās iepazīstināja gan ar sevi, gan ar tās pārstāvošo komandu, uzstādītajiem kopienas mērķiem un līdz šim paveikto. Biedrība „Urban Institute”, lai atlasītu kapacitātes paaugstināšanas seminārā iesaistāmās kopienas, 2014.gada pavasarī organizēja konkursu, kā rezultātā tika noskaidrotas komandas no šādām kopienām – Ambeļi un Preiļi, Viļķene, Āraiši, Brocēni, Vadakste un Lucavsalas eko kopiena.
Pirmā diena noslēdzās ar klātesošo kopienu pārstāvju diskusiju, projekta mērķu uzstādīšanu, kā arī grupas darba novērtējumu.

7.jūnija darba kārtību atklāja Rīgas pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta direktora vietnieks Guntars Ruskuls, kurš runāja par iniciatīvas „Rīgas Apkaimes” aizsākumiem un no tās izaugušās Rīgas pilsētas pašvaldības programmas pilsētvides attīstībai un kopienu darbam. Pasākuma noslēgumā kopienu pārstāvji iepazinās ar Lucavsalas kopienas pieredzi tās darbības vietā Rīgā.

Projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” ietvaros.

Pasākuma prezentācijas

attēls

attēls

attēls