2016. gada 29. – 31. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) kā  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda (turpmāk – EEZ) programmas “Nacionālā klimata politika” pārstāvji piedalījās apmācību vizītē un konferencē EEZ programmas PL04 “Energotaupība un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšana” Polijā, Krakovā.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no VARAM, Polijas Valsts vides aizsardzības un ūdenssaimniecības fonda, Norvēģijas ūdens resursu un enerģētikas direktorāta, kā arī pārstāvji no Polijas valsts institūcijām, Vides ministrijas, Attīstības ministrijas, Enerģijas lietu ministrijas, Nacionālās enerģijas saglabāšanas aģentūras, nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecisko institūtu pārstāvji u.c.

attēls

Pasākumā ietvaros konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Polijas un Norvēģijas pieredzi jaunāko un inovatīvo atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanā, energoefektivitātes pasākumu īstenošanā un to ietekmi uz klimata pārmaiņām.

Konference un izbraukuma vizīte sniedza plašu ieskatu par īstenotajiem projektiem un atbalstu energoefektivitātes jomā Polijā un Norvēģijā. Projektu piemēri tika sniegti, izvērtējot to ietekmi gan uz klimata pārmaiņām, gan uz attiecīgo Polijas reģionu/pašvaldību attīstību. Tika secināts, ka atbalsts atjaunojamo energoresursu  un energoefektivitātes gadu laikā Polijā ir palielinājies un šim jautājumam tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība. EEZ aizvien vairāk tiek skatīta ne tikai energoresursu taupības kontekstā, bet arī attiecībā uz vides saglabāšanu un klimata pārmaiņu mazināšanu. Tika arī gūta plaša informācija par Norvēģijas pieredzi atjaunojamo energoresursu izmantošanā un energoefektivitātes jomā. Tāpat sniegtie Norvēģijas piemēri atspoguļo, ka neskatoties uz to, ka Norvēģijā elektroenerģija ir salīdzinoši lēta, tomēr uzņēmumi un valdība meklē iespējas vēl vairāk palielināt energoefektivitāti un samazināt energopatēriņu.

attēls

Tāpat bija iespējams gūt informāciju par finansējuma pieejamību projektu īstenošanai enerģētikas jomā, t.sk. no EEZ un NFI finanšu instrumentiem 2014-2021.gada periodā, kur tika informēts, ka plānots atbalstu energoefektivitātei noteikt par Norvēģijas prioritāti arī turpmāk.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas “Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.