NFI projekts
logo

Rīgas plānošanas reģiona speciālisti sadarbībā ar plānošanas ekspertiem, pašvaldību, nozaru ministriju un citu institūciju pārstāvjiem ir izstrādājuši jaunus Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentus - ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un attīstības programmu līdz 2020.gadam.

 Attīstības stratēģijā un programmā tiek uzsvērta Rīgas plānošanas reģiona kā galvaspilsētas reģiona nozīme, kas koncentrē valsts politikas, ekonomikas un kultūras attīstības virzošo lomu. Rīgas plānošanas reģiona 30 pašvaldības veido daudzveidīgu, pēc lomas atšķirīgu administratīvo teritoriju mozaīku. Rīga ar pieguļošo teritoriju loku veido izteiktu metropoles areālu, kas pārsniedz plānošanas reģiona administratīvās robežas un kura ietekme jūtama visā Latvijā.

Plānošanas dokumentos noteiktā attīstības vīzija nosaka – Rīgas reģiona, kā Eiropas daļas labklājība nākotnes globālā kontekstā saistāma ar gudrām vērtībām pasaules tirgum, enerģiju taupošiem risinājumiem, kvalitatīvu dzīves fizisko telpu un integrētu sabiedrību. Rīgas reģiona attīstības vispārējais mērķis ir kļūt par pievilcīgu, efektīvu, atvērtu, tolerantu un konkurētspējīgu reģionu pasaules telpā.

 Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam un attīstības programma līdz 2020.gadam tika apstiprināta Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē, kas norisinājās Rīgas Rātsnama Sēžu zālē š.g. 18.septembrī. 

Ar dokumentiem iespējams iepazīties Rīgas plānošanas reģiona tīmekļa vietnē.

Dokumenti izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3.-24/NFI/INP-002) ietvaros