NFI projekts
logo

2015.gada 18.augustā tika aizvadīta Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomes kārtējā sēdē, kuras laikā tika pieņemts lēmums apstiprināt Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030.gadam un Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2015. - 2020.gadam.

Plānošanas dokumenti tika izstrādāti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas Nr. LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Attīstības plānošanas dokumenti publicēti ZPR tīmekļa vietnē.