Rīga, 2019. gada 16. aprīlī – valdība atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Eiropas Ekonomikas zonas finanšu (EEZ) instrumenta 2014.-2021. gada perioda līdzfinansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ieviešanas koncepciju.

Pēc programmas apstiprināšanas Latvijai līdz 2024. gada pavasarim būs pieejams vairāk nekā 11 milj. eiro liels finansējums trīs programmas atbalsta jomām. Uzņēmējdarbības atbalstam reģionālā un vietējā līmenī tiks īstenoti pieci plānošanas reģionu projekti, kā arī īpaši tiks pievērsta uzmanība nodarbinātības veicināšanai Latgales reģionā, īstenojot mazo grantu projektu konkursu uzņēmēju jaunu ideju īstenošanai. Labas pārvaldības jomas ietvaros tiks īstenoti divi projekti, kas ietver aktivitātes pašvaldību sadarbības veicināšanai un patvēruma meklētāju integrācijai. Savukārt trešās jomas ietvaros tiks organizēts atklātais konkurss divās kārtās profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanai Latvijas reģionos.

Ar Ministru kabineta 2019. gada 16. aprīļa rīkojumu “Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” koncepcijas projektu” tika atbalstīta turpmāka programmas virzība un koncepcijas projekta iesniegšana apstiprināšanai EEZ donorvalstu atbildīgajai institūcijai. Par atbildīgo institūciju programmas ieviešanā noteikta VARAM un programmas partneris Kultūras ministrija.

Kopējais programmas finansējums ir 11 764 706 eiro, no tiem EEZ finanšu instrumenta finansējums 85% jeb 10 000 000 eiro un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 1 764 706 eiro.

Ar Ministru kabineta atbalstīto programmas ieviešanas koncepciju, tostarp programmas mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem un plānoto projektu aprakstiem var iepazīties Ministru kabineta Tiesību aktu projektu tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv